+32 472 44 47 74
Hoeveweg 33 - 3520 Zonhoven
  • Counseling & Bemiddeling

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Familiale Bemiddeling

Conflict maakt deel uit van het leven en kan vele vormen aannemen. Wanneer je er op een gezonde manier mee omgaat kan je er best veel uit leren. Echter, wanneer een conflict escaleert kan het je leven overheersen en je helemaal uit balans brengen. Als familiaal bemiddelaar wil ik aandachtig luisteren naar ieders verhaal.

Ik vertrek steeds vanuit het vrijwillig engagement van degenen die rond de tafel zitten. Ik stel me onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk op en ondersteun de zoektocht naar oplossingen die mensen uit een moeilijke en intense situatie kunnen loodsen.

Gezins- en familiebemiddeling

Gezinnen en families maken continu veranderingen door. Dit kan zorgen voor moeilijkheden in het kerngezin en/of de bredere familie. Ik help door het conflict te ontzenuwen om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Scheidingsbemiddeling

Een scheiding is een emotioneel proces waarbij koppels vaak het bos door de bomen niet meer zien. Ik help jullie om op alle onderdelen van de vermogensrechtelijke en familierechterlijke overeenkomst een akkoord te vinden. Vervolgens begeleid ik jullie tot en met het neerleggen van het verzoekschrift tot echtscheiding in onderlinge toestemming (EOT) bij de familierechtbank.

Ouderschapsbemiddeling

Bij een ouderschapsbemiddeling worden er afspraken gemaakt over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling van de kinderen en de verdeling van de kosten. Indien nodig kan men de overeenkomst laten bekrachtigen door de familierechter.


Systemische counseling

Heb je het gevoel dat je ergens op vastloopt, dat je in de knoop zit met jezelf of anderen, weerstand en lasten ervaart in je leven? Zie je het bos niet meer door de bomen? Zit je niet goed in je vel? Kamp je met angsten, onzekerheden, een negatief zelfbeeld of heb je depressieve klachten? Als systemisch counselor wil ik je spiegels voorhouden, je laten stilstaan bij jezelf en je relaties met anderen. Ik nodig je uit om stil te staan bij jouw verbindingen met anderen in het verleden, heden en de toekomst.

Vanuit een systemische benadering kan ik met jou een proces aangaan om...

Het inzicht in je denken en handelen te vergroten alsook in de relaties die je hebt met anderen en de wereld rondom je.
Een persoonlijk groeiproces in gang te zetten.
Manieren te zoeken die je helpen om sterker in het leven te staan.

Over mij


Ik geloof sterk in het principe van levenslang leren. Dit heeft geresulteerd in het behalen van o.a. een Bachelor in de Orthopedagogie, Master in de Sociale Agogische Wetenschappen en een Erkenning als Familiaal Bemiddelaar. Daarnaast ben ik continu op zoek naar opleidingen en bijscholingen die mijn blik verruimen.

Mijn werkervaring situeert zich in het werken voor en met mensen in de bijzondere jeugdzorg en het onderwijs, zowel in het binnen- als buitenland. Ik word vaak geconfronteerd met de effecten van conflicten bij jongeren en volwassenen. Deze resulteren vaak in escalatie of in een juridische strijd, deze ervaringen hebben mijn geloof in de kracht van bemiddeling gesterkt. Om zelf in evenwicht te blijven trek ik er zoveel als mogelijk op uit om buiten in de natuur te bewegen en te sporten.

Mijn troeven als hulpverlener zijn: ik ben een rustig, begripvol persoon, ik nodig mensen uit om stil te staan bij wie ze zijn en wat er in hun leven afspeelt, ik toon een oprechte nieuwsgierigheid in jouw verhaal, ik ben reflectief en analytisch ingesteld en ik ben motiverend.

Stijn Callewaert

Erkend Familiaal Bemiddelaar

Verloop van een bemiddeling

Een bemiddeling verloopt op een gefaseerde en gestructureerde wijze.

Intake

Hier geef ik informatie over bemiddeling, hoe ik te werk ga, pols ik naar het vrijwillig engagement van de betrokkenen en licht ik de kosten toe.

Dit gesprek verloopt meestal telefonisch en is kosteloos. Na akkoord van de betrokkenen verstuur ik via mail het protocol. Hierin wordt het opzet en de verwachtingen van een bemiddeling uitgelegd.

Consultaties

Indien alle betrokkenen zich akkoord verklaren met het opzet en het verloop van de bemiddeling gaan we van start.

Afhankelijk van de situatie en de noden voeren we een aantal gesprekken waarin de behoeftes en verlangens van de betrokkenen geconcretiseerd worden alsook de aanleidingen die ervoor zorgen dat de communicatie tussen de betrokkenen bemoeilijkt.

Ten slotte ondersteun ik jullie in het vinden van creatieve oplossingen. In het kader van een echtscheiding zal in elk gesprek één of meerdere (deel)thema’s centraal staan.

Opstellen overeenkomst

Indien wenselijk kunnen de afspraken op papier gezet worden in een ontwerpakkoord. Dit gebeurt op een juridisch heldere en correcte manier.

Wanneer nodig kan het akkoord door de rechter bekrachtigd worden. Bij een echtscheiding is dit verplicht.

Verloop van een counseling

We starten met een kennismaking en een vraagverheldering om een duidelijk zicht te krijgen op wat je noden, hulpvragen en/of veranderwensen zijn.

Tarieven

Uurtarief Bemiddeling

€100 per uur


In principe worden de kosten door beide partijen gedragen voor de helft, behalve indien anders overeengekomen.

Overeenkomst

€350 tot €700


De prijs voor het opstellen van een (EOT) overeenkomst is afhankelijk van de duurtijd en de complexiteit.

Uurtarief Counseling

€60 per uur

Bij het opstarten van een echtscheidingsprocedure aan de rechtbank wordt een "bijdrage aan het fonds voor tweedelijnsbijstand" en een “rolrecht” betaald. De bijdrage aan het fonds voor tweedelijnsbijstand bedraagt €20 per persoon, en wordt onmiddellijk bij neerlegging van de EOT betaald. Het rolrecht bij een EOT procedure bedraagt €165 per dossier. Deze kost wordt achteraf en rechtstreeks geïnd bij de cliënten via de FOD Financiën.

Bijkomende kosten bv. notariële kosten inzake overname onroerend goederen door één van de cliënten zijn voor rekening van de cliënten. Alle notariële bepalingen verlopen via een parallel traject aan de bemiddeling.

Familiale bemiddeling en systemische counseling zijn vrijgesteld van de BTW.

Maak een afspraak

Er is parking mogelijk voor de deur.
Let op: er is geen wachtzaal, dus in geval van bemiddeling gelieve gelijktijdig aan te bellen.